ردکردن این

تنگی مجرای

علائم تنگی مجرای ادرار چیست؟
تنگی مجرای

علائم تنگی مجرای ادرار چیست؟

در بیماری تنگی مجرای ادراری، مجرای ادرار تنگ یا مسدود می‌گردد. مجرای ادرار، مجرایی است که ادرار را به بیرون بدن منتقل می‌کند. این تنگی

مطالعه »