ردکردن این

تنگی مجرای

تنگی مجرا در مردان
تنگی مجرای

تنگی مجرا در مردان

بررسی کامل تنگی مجرا در مردان(آقایان) تنگی مجرا در مردان : آسیب مجرا باعث ایجاد اسکار و فیبروز در مجرا و نهایتا تنگی در آن

مطالعه »
عمل جراحی یورتروپلاستی
يورتروپلاستى

عمل جراحی یورتروپلاستی چیست؟

عمل جراحی یورتروپلاستی چیست؟   یورتروپلاستی، عمل جراحی است که برای اصلاح جراحت (اسکار) یا نقص در دیواره پیش‌آبره که باعث تنگی مجرا می‌شود، صورت

مطالعه »