ردکردن این

هيپوسپادياس

هیپوسپادیاس
هيپوسپادياس

هیپوسپادیاس و همه موارد مربوط به آن

هیپوسپادیاس مجرای بدجا! در بین نقص‌های جنینی و مشکلات مادر‌زادی، بیماری‌های مربوط به دستگاه تناسلی جزو مواردی است که می‌تواند کیفیت زندگی فرد را به

مطالعه »
هيپوسپادياس چیست
هيپوسپادياس

هیپوسپادیاس و انواع آن چیست ؟

هیپوسپادیاس چیست؟ هیپوسپادیاس به بیمارى مادرزادى گفته می شود که مجراى ادرارى در محلى پایین تر از موقعیت طبیعى خود قرار دارد.این تغییر موقعیت مجرا

مطالعه »