ردکردن این

يورتروپلاستى

عمل جراحی یورتروپلاستی
يورتروپلاستى

عمل جراحی یورتروپلاستی چیست؟

عمل جراحی یورتروپلاستی چیست؟   یورتروپلاستی، عمل جراحی است که برای اصلاح جراحت (اسکار) یا نقص در دیواره پیش‌آبره که باعث تنگی مجرا می‌شود، صورت

مطالعه »