0
0
  • الهه درخواست شده در 3 سال پیش
  • آخرین ویرایش 3 سال پیش
0
0

٢٠ ٪؜ آقايان دچار درجاتى از واريكوسل هستند و ليكن تمامى موارد نياز به درمان ندارند.
علائم آن به صورت درد مبهم واحساس سنگينى در بيضه،كوچك شدن بيضه،نابارورى و رويت وريد هاى برجسته ميباشد.

اكثرا بيضه چپ درگير است.

بررسى ها شامل معاينه و آزمايش اسپرم و سونوگرافى است.

درمان دارويى ندارد.
درمان جراحى در موارد شديد،نابارورى، كوچك شدن بيضه و درد مزمن توصيه ميشود.

0
0

٢٠ ٪؜ آقايان دچار درجاتى از واريكوسل هستند و ليكن تمامى موارد نياز به درمان ندارند.
علائم آن به صورت درد مبهم واحساس سنگينى در بيضه،كوچك شدن بيضه،نابارورى و رويت وريد هاى برجسته ميباشد.

اكثرا بيضه چپ درگير است.

بررسى ها شامل معاينه و آزمايش اسپرم و سونوگرافى است.

درمان دارويى ندارد.
درمان جراحى در موارد شديد،نابارورى، كوچك شدن بيضه و درد مزمن توصيه ميشود.

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.