0
0
  • رضا درخواست شده در 3 سال پیش
  • آخرین ویرایش 3 سال پیش
0
0

اورولوژى ترميمى ، گرايش فوق تخصصى در رشته جراحى كليه ومجارى ادرارى تناسلى است.اورولوژيست ترميمى به جراحى گفته ميشود كه پس از اتمام رشته تخصصى اورولوژى، يك دوره تكميلى ٢ ساله را جهت به دست آوردن مهارت هاى تخصصى تر در اين زمينه ميگذراند.اعمال جراحى فوق تخصصى در اين زمينه عبارتند از:
* تنگى هاى مجراى ادرار
* قطع مجراى ادرار
* تعبيه پروتز هاى آلت تناسلى
* هايپوسپادياس
* هايپوسپادياس عود كرده
* پلاك پيرونى
* انحناى آلت تناسلى
* آلت نهفته
* تعبيه اسفنگتر مصنوعى

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.