آدرس مطب : تهران – خيابان مطهرى – خيابان فجر – روبروى بيمارستان جم- كوچه شهيد نظرى – ساختمان زهره – طبقه ٥ – واحد ١٦

دانستنی ها در مورد واریکوسل

واريكوسل به مواردى اطلاق ميشود كه خروجى خون وريدى بيضه ها كمتر از حد معمول بوده و منجربه عدم تخليه كافى خون وريدى و در نتيجه تجمع خون وريدى در شبكه وريدى اطراف بيضه ميشود.

  • ١٥٪؜ آقايان دچار درجاتى از واريكوسل هستند و ليكن تمامى موارد نياز به درمان ندارند. ٣٥٪؜ از موارد نابارورى اوليه ناشى از واريكوسل است.
  • علائم آن به صورت درد مبهم واحساس سنگينى در بيضه،كوچك شدن بيضه،نابارورى و رويت وريد هاى برجسته ميباشد.
  • اكثرا بيضه چپ درگير است.
  • بررسى ها شامل معاينه و آزمايش اسپرم و سونوگرافى است.

درمان دارويى جهت واريكوسل وجود ندارد.

درمان جراحى در موارد واريكوسل شديد،نابارورى، كوچك شدن بيضه و درد مزمن توصيه ميشود.

درمان هاى جراحى روش هاى مختلفى دارند كه شامل جراحى باز،ميكروسكوپيك ولاپاراسكوپيك هستند.

بيشترين دقت و ميزان موفقيت مربوط به جراحى با ميكروسكوپ است.
لاپاروسكوپى در موارد ٢ طرفه توصيه ميشود.

افرادى كه به علت واريكوسل ،دچار اختلال در اسپرم سازى شده اند و يا دچار كاهش سايز بيضه شده اند،معمولا در٦٠-٨٠٪؜ موارد طى ٨ماه پس از جراحى اسپرم سازى و سايز بيضه در آن ها به حالت طبيعى برميگردد.

احتمال عود بر حسب روش جراحى و شدت واريكوسل متفاوت است.به طوريكه در موارد شديد ،احتمال عود بالاتر است و در روش ميكرو سرجرى ميزان عود پايين تر است.
از جمله عوارض ديگر جراحى واريكوسل ،بروز هيدروسل يا آب آوردن اطراف بيضه است كه با جراحى كوچكى قابل برطرف شدن و درمان است.
در روش ميكروسكوپيك،احتمال بروز هيدروسل نسبت به ساير روش ها كمتر است.

در تصاوير زير،جراحى واريكوسل به روش ميكروسكوپيك را همراه با توضيحات ملاحظه خواهيد كرد.

بيمار آقاى ٢١ ساله اى هستند كه به علت واريكوسل شديد بيضه چپ تحت جراحى قرار گرفتند.

برش جراحى بسيار كوچك و در حد ٣ سانتيمتر كفايت ميكند.

  1. در تصوير اول وريد هاى برجسته كه باعث ايجاد واريكوسل شده اند را مشاهده ميكنيد كه يكى از آن ها با ابزار جراحى نشان داده شده است.
  2. در تصوير دوم ، دو انتهاى همان وريد بسته شده و سپس قطع شده است.

مقالات مرتبط

Call Now Buttonتماس با ما